Контакти

 Народно читалище “Христо Ботев - 1907” 

Роман - 3130
Бул.”Христо Ботев” № 41
тел : 09123/ 23-24
е-mail : roman1907@abv.bg

Работно време  и контакти на служителите при НЧ "Христо Ботев-1907" гр. Роман

-  Севдалина Джамбазка -секретар -  тел: 0884330550         работно време: 8,00 ч. - 12,00 ч.: 13,00 ч. - 17,00 ч. 

-  Надежда Михайлова  - библиотекар -  тел: 0893396784    работно време: 8,00 ч. - 12,00 ч.: 13,00 ч.  - 17,00 ч.

- Силвия Петрова - организатор - тел: 0879845227               работно време - 8,00 ч. - 12,00 ч. : 13,00 ч. - 17,00 ч.

-  Миглена Димитрова - счетоводител - работно време -  8,00 ч. - 12,00 ч. : 13,00 ч. - 17,00 ч.

художествен ръководител: 9,00 ч. - 12,00 ч.: 14,00 - 19,00 ч. / понеделник и сряда/

                                              8,00 ч. - 12,00 ч.: 13,00ч. - 17,00 ч. / вторник, четвъртък и петък/

- чистач : - 7,00 ч. - 11,00 ч. : 13,00 ч. - 17,00 ч.

Форма за обратна връзка
Име и фамилия:

Ел. поща (e-mail):

Телефон:

Относно:

Вашето запитване:

Код за сигурност: