Театър

Самодейният театър е създаден през 1897 година, тази дейност е в основата на основаване на читалището по-късно. Първото представление е „Руска” от Иван Вазов.               .

Читалището е поддържало театралния състав през годините ритмично, с малки прекъсвания . Художествени ръководители са били главно учители с вкус и знания за театъра : Елена Мицева , Димитър Кръстев, Иван Тошев.

Възрастта на актьорите – самодейци е разнородна , в по-далечно минало главно от възрастни . През последните 15 години в читалището функционираха два състава  - с възрастни и с ученици.

В момента състава е смесен . Репетициите са два пъти седмично – започват на 1Октомври и приключват на 30 Май .

Самодейният театър при читалището има четири участия в Театралните празници в град Шумен.

Представленията на състава се очакват с интерес в града ни . Имаме участия и на сцени извън град Роман.

Възпитаник на читалищния театрален  състав е младия актьор Калин Врачански, който е наша гордост.

С голям успех са поставени пиесите: „ Любовни булеварди”, „Змейова сватба”, „Лют звяр’’ ,  „Майстори” , „Януари”, „Малкият Мук’’ , „Червената шапчица”.

За 100 годишния юбилей театралния състав представи –„ Криворазбраната цивилизация”.

Под ръководството на г-жа Даря Горанова през м.май 2009г. на голяма сцена беше играна пиесата „Женско царство”.

През новия творчески сезон 2009 – 2010г. състава работи с г-жа Евгения Миковска и подготвя на комедийни скечове и етюди, които бяха представени на юбилейния Великденски  – „Да се посмеем на Великден”.

През творчески сезон 2010 – 2011г. състава работи под ръководството на г-жа Дария Горанова и подготви пиесата „Двубой” от Иван Вазов. Същата беше представена с голям успех и в гр.Вършец.

През 2012г. пиесата „Покана от Париж” от Панчо Панчев имаше две успешни представления, като постановчик бе Дария Горанова.

През последните три сезона състава работи с Евгения Миковска, като бяха подготвени и представени следните постановки:

-    2013г. на пиесата „Господин Балкански” от Георги Данаилов
-    2014г. „ Скакалци” от Ст.Л.Костов
-    2015г. –„ Село, село, пусто село” по разкази от Чудомир.

-   2016 г- "Големанов" - комедия Ст.Л. Костов - режисьор Берислава Христова

  - 2017 г.-"Зех тъ, Радке, зех тъ!"- създадена по комедията на Сава Доброплодни, под ръководството на Берислава Христова. Пиесата бе включена в програмата за 110-тата годишнина на читалището.

   2018г. -