Литературен клуб

Мнозина са опитвали да излеят чувствата си в стих или проза, но малцина са останали верни на първите опити, развивайки ритъма, мелодиката, изяществото  на изказа в словото.

Членовете на Литературния Клуб към читалището с председател Ивет Симеонова, различни по професия и възраст са обединени от стремежа да покажат наяве чувствата си, да „разголят” душите си, за да заразят със споходилия ги вирус едни, да извадят от апатия и самотност втори, да съпреживеят с трети  блянове .    Членовете на клуба издадоха от 2001 до 2003 г. и три броя на свой  вестник  - „Литературен лист”.

На 24.11.2014г. литературния ни клуб съвместно с литературния клуб при НЧ ”Просвета” гр. Мездра уважи представянето на книгата „…над тебе бди една Луна-сърце…” на младата авторка Деница Ангелова в с. Хърлец. Очаква се от печат да излезе нова книга на Ивет Симеонова.През 2015 г. беше представена книгата "Малък художник с големи надежди" на Светла Дамяновска и "Звездица дарила на другите щастие" на председателя на клуба Ивет Симеонова. 2017 г - "Любов до поискване" на Ана Бенчева.В дните на Маратона на четенето през 2018 г. бяха представени книгите "Вятърът, от който завет няма"на Цветан Лалов.Инициативата уважиха акдемикът Марин Кадиев, Пелин Пелинов и др. творците от клуба запознаха  гражданите на Роман с четирилогията на Нидал Алгафари.