Библиотека

Библиотеката на НЧ ’’Христо Ботев -1907’’ е създадена още с учредяването му през 1907 година.

Първите писмени източници сочат, че през 1927 г.  се полагат основите на книжна сбирка от 164 тома книги-предимно художествена литература,дарени от местната банка и частни лица от Роман.

Този фонд е привлякъл 38 читатели.

Десет години по късно фондът наброява 724 тома, а читателите са вече 103.
Днес библиотеката е богата и добре организирана, разположена на площ от 105 кв. на вторият етаж в красивата и удобна читалищна сграда в центъра на града.

В нея са обособени заемна за художествена и детска литература,заемна за отраслова литература и голяма уютна читалня за периодика и справочна литература.

Към 2014г. фондът на читалищната библиотека наброява над 21 000 тома литература.

Годишно в нея се регистрират около 500 читатели. Посещенията са общо около 5 000, а раздадените библиотечни материали са над 12 000 тома.

Библиотеката притежава богат справочен апарат, включващ актуални енциклопедии, речници, справочници, ръководства, алманаси, което позволява своевременно и качествено извършване на всякакъв вид справки.

Библиотечния фонд ритмично се попълва с нови книги.

През 2000 г.в библиотеката бе поставено началото на  своеобразен ’’Златен фонд’’ в книжната сбирка от творби с непреходна художествена стойност, които се представят на читателите по нетрадиционен начин, изтъкващ тяхната стойност.

Художествената и научна литература задоволяват читателските търсения  с най-новите заглавия на книжния пазар.

През последните години библиотеката бе снабдена със съвременна копирна техника, която пести времето както на читателя, така и на библиотекаря.

От 2005 година е автоматизирано обслужването в библиотеката, което е свързано с изграждането на електронен каталог, с който се осъществяват и връзки с други библиотеки, както и за представяне фонда на библиотеката в Интернет.

Успоредно с извършване на библиотечни и справочно-информационни услуги в библиотеката редовно се провеждат и масови мероприятия с читатели, предимно деца, свързани главно с подпомагане на учебно-възпитателния процес.

Kато традиционни се утвърдиха: Будителските уроци по повод Първи ноември, честването  на бележити дати и годишнини.Провеждат се литературни четения по различни поводи.

Пo програмата „Глобални библиотеки – България”, предоставеното ни оборудване от 3 компютърни потребителски места  доведоха до  увеличаване на броя на читателите и свободния достъп до Интернет.

През 2018 г. библиотеката реализира разнообразни културни и информационни изяви.Спечелен бе проект към Министерството на културата  на стойност 1642 лв..Това ни даде възможност да обогатим фонда на библиотеката с 140 заглавия. Библиотеката взе участие във всички национални, регионални и местни инициативи като: "Маратон на четенето", "Национална библиотечна седмица", "Национална седмица на четенето", "Лято в библиотеката".