История

През 2007 година се навършиха 100 години от създаването на Народно  читалище “Христо Ботев - 1907”  гр.Роман. То е духовното средище на  малкия град, продължител на богата традиция.


Първото театрално представление в селището е осъществено на 1 януари  1897 година от народни учители. Представени са драмата “Богдан войвода” и комедията “Чорбаджи Михалаки”.


А през 1907 година  се полагат основите на читалището. В летописната му книга, започната на 26 декември 1927 година и съхранена от  предшествениците ни до днес е записано: “Стремежът на човека към съвършенство е родил културно-просветните сдружения. Колкото по-будни, по-живи творци има в това сдружение, толкова по-силен е неговият пулс. И в 1907 година при съвсем неблагоприятни условия Димитър Андреев – учител в село Роман успява да събере около 20 души селяни  и ги увещава  да положат основите на читалището ни с име  “Христо Ботев” – името на свръхчовека на нашето племе.”


В навечерието на Балканската война, читалището прекратява дейността си. Архивът, сцената и декорите са унищожени.Читалищната дейност е възстановена през 1914г. от учители в откритата през същата година прогимназия. Дейността му е по-активна, по-голям брой са и неговите членове. Но и сега участието ни в Първата световна война води до прекратяване на читалищната дейност, която е възстановена едва на 26 декември 1927г. Материалната му база непрекъснато се разширява благодарение на дарения от местната банка, общинското управление, въздържателното дружество, частни лица, а и от приходите от представленията на театралната трупа. Броят на читалищните дейци непрекъснато се увеличава, разнообразява се дейността му - представления на театралната трупа, коледуване, изложби на книги, изнасяне на сказки на разнообразна тематика, посещения на театри от цялата страна. Богат е библиотечният фонд, непрекъснато обогатяващ се с дарения от различни институции и от частни лица. През 1935г. читалището се премества в училището, където се пригажда помещение за театрален салон. През 1963г. на 27 октомври в центъра на града е открита новата красива и удобна двуетажна сграда на читалището с обща застроена площ от 900 кв.м, изградена изключително с доброволния труд на романските граждани, с доброволно давани от тях парични средства във фонда за построяване на читалищна сграда. Парични средства и материали даряват и различни предприятия и институции. С дарения от специално създаден за целта фонд се закупува радио и кино апарат.


Традиционни в работата на читалището, водещи началото си от  годините на неговото създаване, преживели превратностите на събитията, са дейностите  библиотечна и художествена самодейност. Читалището разполага с добре уредена библиотека с 20 000 тома литература, постоянен интернет достъп за читателите и редица други информационни услуги.


Една от първите дейности, развивана в читалището, станала повод и за създаването му е театралната. Именно членовете на театралната трупа на 21 октомври 1928 година полагат основите на фонд за набиране на средства за “Постройка на театрален салон Роман” с парите събрани от техни представления. Ръководители на театрални състави през годините са: Петко Цветков, Елена Мицева, Цеца Бончева, Димитър Кръстев, Иван Тошев, Евгения Миковска. Представленията се радват на много публика и топъл прием.


През 1951г.  се създава четиригласен хор към читалището с ръководител Иван Бенчев, а от 1960г. Митка  Станева. Той открива събрания  и чествания, явява се на прегледи на художествената самодейност на местно и окръжно ниво и неизменно печели първите места.


По същото време се поставят и основите на танцовия състав с много активна дейност и много получени награди.Негови ръководители през годините са били Христо Кръстев, Лашко Тоновски, Йоло Иванов, а понастоящем  Ивайло Георгиев.


През последните години, създадени в съответствие с новите  потребности на гражданите се създадоха и работят много успешно школа по спортни танци, школа за изучаване на английски език, музикална школа, група за краеведчески проучвания.


От 2000 година  към читалището работи и Литературен клуб с председател Цветан Лалов.


Читалището издава свой бюлетин “Читалищен живот” с редактор Маргарита Станева три пъти годишно. Този бюлетин  е поле за изява и на членовете на  клуб “Млад журналист”.


През различни периоди към читалището са съществували: естрадно-сатиричен състав с ръководители Пешко Павлов и Тодор Вутов, мъжка вокална група с ръководител Камен Ценов, битов женски хор, битова група на детските учителки с ръководител Иван Маринов, детска група “Знаме на мира” с ръководител Венета Петрова, детска музикална школа по пиано и акордеон с ръководители Жекова и Светла Аврамова, група за политически песни с ръководител Цветолюб Иванов, група за руски песни, школа по спортни танци с ръководител Анелия Димитрова, краеведческа група с ръководители  Иван Тошев, Павлина Станева


Председатели на читалището през годините са били: Тодор Малчев, Иван Йотов, Йорданка Тасева, Пешко Павлов, Емил Сеферинов, Димитър Кръстев, Цеца Йончева, Иван Тошев, Евгения Миковска, Анета Василева
Понастоящем Председател е Веска Иванова.


Читалището е обявено за образцово и е два пъти  носител на орден  “Кирил и Методий” - през 1963 и 1977година.


С ясното съзнание за необозримостта на читалищната мисия в духовен план и въпреки трудностите на неспокойните времена, в които живеем, твърдим, че  Народно читалище “Христо Ботев - 1907” има своя собствена територия в живота на малкия ни град. Това ни дава самочувствие за добре свършена до тук работа и желание за още по-добри успехи.