Настоятелство

Настоятелство и екип на читалището

Иванка Петкова - Председател
Веска Иванова
Нина Съйкова
Христина Петкова
Марин Димитров


Димитър Челъков - Секретар
Надежда Кръстева - Библиотекар
Миглена Иванова - Счетоводител
Силвия Петрова - Организатор
Росица Христова - Чистач