Настоятелство

Настоятелство и екип на читалището

Нина Съйкова- Председател
Веска Иванова
Христина Петкова
Мария Цветанова
Иванка Петкова

Севдалина Джамбазка - Секретар
Надежда Кръстева - Библиотекар
Миглена Иванова - Счетоводител
Силвия Петрова - Организатор
Ивайло Георгиев - Художествен р-л.
Росица Христова - Чистач