театрална постановка - "Зех тъ, Радке,зех тъ!"

  • 08/06/2017 10:50
  • 0
Театралният състав при читалището с ръководител г-жа Берислава Христова представиха комедията - "Зех тъ, Радке,зех тъ!"
1 2 3 4 5

Lorem

Ipsum gore dolem

Lorem

Ipsum gore dolem

Lorem

Ipsum gore dolem

Lorem

Ipsum gore dolem

Lorem

Ipsum gore dolem